תרגול הגיית טונים בסינית - תמונת שער

תרגול טונים – צירופי 1-2-3-4 שימושיים

תרגול הגייה ובו חמישה צירופים שימושיים ונפוצים בהם ארבעת הטונים מופיעים לפי הסדר