שורש: קשת - 弓

הסימנית 弯 - מעוקל בסינית מנדרינית

עקמומי, מכופף, פיתול

הסימנית 弱 - חלש בסינית מנדירינית

חלש – ruò

הסימנית 强 - חזק בסינית מנדרינית

חזק, עוצמתי, בכוח – qiáng
להכריח, לכפות, לאלץ – qiǎng
עקשן, עיקש – jiàng

גלילה למעלה