שורש: בקר - 牛

הסימנית 牢 - כלאה ומכלאה בסינית מנדרינית

כלא, מכלאה – láo

לומר בסינית

לומר, להגיד, להודיע – gào

גלילה למעלה