שורש: צדף - 贝

הסימנית 赛 - תחרות בסינית מנדרינית

תחרות, מירוץ – sài

תינוק בסינית מנדרינית

תינוק – yīng

גלילה למעלה