שורש: כף רגל - 止/疋/足

הסימנית 正 - ישר ומדויק בסינית מנדרינית

ישר, ראשי, מדויק, צדק – zhèng
תחילת השנה הסינית – zhēng

הסימנית 定 לקבוע בסינית מנדרינית

לקבוע, להחליט – dìng

גלילה למעלה