שורש: דגן - 禾

הסימנית נייד בסינית מנדרינית

לנייד, נייד – yí

הסימנית להסמיך בסינית מנדרינית

להסמיך, למנות, ועדה – wěi

גלילה למעלה