שורש: קרח - 冫

הסימנית 冷 - קר בסינית מנדרינית

קר, צונן – lěng

הסימנית 减 - להפחית בסינית מנדרינית

להפחית – jiǎn

הסימנית 寒 - קור עז בסינית מנדרינית

קור עז – hán

גלילה למעלה