שורש: סכין - 刀/刂

הסימנית 列 - תמונת שער

טור, סדרה, דירוג – liè

קטיעת אף בסינית מנדרינית

קטיעת אף – yì

לזמן בסינית

לזמן, לקרוא – zhào

חלוקה בסינית

חלק, לחלק, להפריד, דקה, נקודה, אגורה – fēn

מרכיב, רכיב – fèn

להב בסינית

להב – rèn

סכין בסינית

סכין, פגיון – dāo

גלילה למעלה