שורש: גבעה שמאלית - 阝/ 阜

הסימנית 阴 - תמונת שער

יִין, צל, נקבי – yīn

הסימנית 阳 - תמונת שער

יָאנְג, שמש, זכרי – yáng

המילה קבוצה בסינית

קבוצה, נבחרת, טור, שורה, שיירה – duì

גלילה למעלה