שורש: הר - 山

הסימנית 密 - צפיפות בסינית מנדרינית

צפוף, צמוד, סודי – mì

שנת גיל בסינית מנדרינית

שנה (בציון גיל) – suì

רכס בסינית

רכס – lǐng

הר בסינית

הר – shān

גלילה למעלה