שורש: פה - 口

הסימנית 哪 - תמונת שער

איזה – nǎ
מילית נימה בסוף משפט – na

הסימנית 唇 - תמונת שער

שפתיים – chún

תמונת שער של הסימנית 舌 - לשון

לשון – shé

הסימנית 呢 - תמונת שער

מה עם, מה לגבי – ne

הסימנית 富 - שפע בסינית מנדרינית

עושר, שפע – fù

הסימנית 嗅 בסינית מנדרינית

להריח – xiù

אם או כמו בסינית מנדרינית

כמו, אם – rú

להתווכח בסינית

להתווכח, קולני – chǎo

לומר בסינית

לומר, להגיד, להודיע – gào

לשאוף או למשוך בסינית

לשאוף, לשאוב, למשוך – xī

לנשוף, לקרוא – hū

הסימנית לנשוך

לנשוך, לנגוס – yǎo

גלילה למעלה