שורש: ללא

הסימנית 古 - תמונת שער

עתיק, קדום – gǔ

הסימנית 久 - תמונת שער

זמן רב – jiǔ

הסימנית 午 - תמונת שער

צהריים – wǔ

הסימנית 今 - תמונת שער

עכשווי, נוכחי, הזמן הזה – jīn

הסימנית 年 - תמונת שער

שנה – nián

הסימנית 白 - תמונת שער

לבן, לשווא – bái

הסימנית 的 - תמונת שער

1
של, מילית זיקה ושייכות – de
2
מונית, טקסי – dī
3
אכן, בהחלט – dí
4
מטרה, יעד, תכלית – dì

הסימנית 公 - תמונת שער

ציבור, זולת – gōng

הסימנית 弟 - תמונת שער

אח קטן – dì

הסימנית 哥 - תמונת שער

אח גדול – gē

הסימנית 亲 - תמונת שער

קירבה (משפחתית) – qīn
הורי החתן/כלה – qìng

הסימנית 韩 - תמונת שער

(דרום) קוריאה – hán

גלילה למעלה