שורש: מים / נוזל - 氵

הסימנית 汉 - תמונת שער

סיני, חאן – hàn

הסימנית 法 - תמונת שער

חוק, דרך, צרפת – fǎ

הסימנית 浅 - רדוד בסינית מנדרינית

רדוד – qiǎn

הסימנית 深 - עמוק בסינית מנדרינית

עמוק – shēn

הסימנית 溴 בסינית מנדרינית

ברום (יסוד כימי) – xiù

גיאות ושפל בסינית מנדריניתיצת

גיאות ושפל (של שעות הערב) – xī

גלילה למעלה