שנה טובה בסין - תמונת שער

שיר ילדים – שנה חדשה טובה

לפניכם סרטון אנימציה קצר של שיר ילדים קל ופשוט עם ברכת השנה השנה החדשה. אם הסגנון והתוכן שלו לא נשמעים לכם סיניים במיוחד זה מפני שהוא מבוסס על שיר ילדים בשפה האנגלית הנלמד בסין.

מילות מפתח

היום הראשון בשנהyuán dàn
חדשxīn1
שנהnián2
טובhǎo3
קריאה להדגשהya4
לברך, לאחל, ברכות ואיחוליםzhù hè*祝贺5
כולםdà jiā6
אנחנוwǒ men7
לשירchàng gē8
לרקודtiào wǔ跳舞9

新年好

新年好呀
新年好呀
祝贺大家新年好
我们唱歌
我们跳舞
祝贺大家新年好

xīn nián hǎo

xīn nián hǎo ya
xīn nián hǎo ya
zhù hè dà jiā xīn nián hǎo
wǒ men chàng gē
wǒ men tiào wǔ
zhù hè dà jiā xīn nián hǎo

*בניגוד לפועל 祝 לבדו שפירושו יכול להיות לברך, לאחל ואפילו לחגוג, המילה 祝贺 בסינית בדרך כלל משמשת כדי לברך על משהו שכבר קרה, ולא כדי לאחל תקווה או משאלה לעתיד. כאשר 祝贺 משמשת כפועל חסר נושא, בדרך כלל ניתן לתרגם אותה ל-'מזל טוב על' או 'ברכות על'. למשל המשפט 祝贺 פירושו "ברכות לך על הצלחתך" ולא "אני מאחל לך הצלחה" השימוש שלה כאן בשיר כדי לאחל שנה טובה הוא קצת חריג ואינו מייצג, ומאוד ייתכן שהוא נעשה משיקולים של משקל.

כתיבת תגובה

גלילה למעלה