פתקית ממסעדה - תמונת שער

תרגול בקריאת כתב יד – פתקית ברכה

פתק קטן וחמוד שהגיע עם משלוח אוכל ועליו כתובה בקשה חביבה מהמסעדה