אישונים - תמונת שער

הידעתם? האיש הקטן בעין שלנו

מבט מקרוב על העיניים שלנו חושף לוגיקה לשונית משותפת לתרבויות שונות