מחכים למורה - תמונת שער

בדיחה – מחכים למורה

בדיחה קצרה על סטודנט שאולי אין לו הרבה טאקט אך הוא מפצה על כך באמצעות תגובה מהירה למצב