שורש: ילד - 子

טוב בסינית מנדרינית

חיבה, התעניינות – hào

כיבוד הורים בסינית מנדרינית

כיבוד הורים (גם במותם) – xiào

הריון בסינית מנדרינית

הריון – yùn

יתום בסינית מנדרינית

יתום, בודד – gū

נכד בסינית מנדרינית

נכד, צאצאים – sūn

לשרוד בסינית מנדרינית

לשרוד, קיום – cún

ללמוד בסינית מנדרינית

ללמוד, לימודים – xué

הסימנית צאצא בסינית מנדרינית

נער, גור – zǎi
צאצאים (חיות ועופות משק) – zǐ

לי - שם משפחה נפוץ בסינית מנדרינית

שזיף, שם משפחה נפוץ – lǐ

סימנית בסינית

סימנית, יחידת כתב – zì

טוב בסינית מנדרינית

טוב, היטב – hǎo

ילד בסינית מנדרינית

ילד/ה – hái

גלילה למעלה