חידת דלעת - תמונת שער

חידת פתגם – שותל ולא מוכר

חידה שהתשובה שלה היא פתגם שימושי, בתוספת שני פתגמי בונוס להרחבת אוצר המילים