הרהורי לילה שקט - תמונת שער

שיר קלאסי – הרהורי לילה שקט

שיר קלאסי שכל סיני יודע לדקלם מגיל חמש פרי עטו של המשורר הנודע לי-באי