שורש: עשב / דשא - 艹

הסימנית 英 - תמונת שער

אמיץ, גיבור, אנגליה – yīng

הסימנית 薄 - דק בסינית מנדרינית

דק (לדברים שטוחים) – báo
דק (בתוך צירופים) – bó
מנטה / נענע – bò

גלילה למעלה