שורש: עמידה - 立

הסימנית 直 - ישר בסינית מנדרינית

ישר, ישיר – zhí

מיקום, עמדה

מיקום, עמדה, מקום, מעמד, אישיות נכבדת – wèi

עמידה בסינית

עמידה, לעמוד, להעמיד – lì

גלילה למעלה