מאי התינוקת

מזל טוב! זה ורוד!

חוויות לשוניות, תובנות תרבותיות ורשמים מגדריים צבעוניים מבדיקות אולטרסאונד ולידה בסין