שורש: כוח - 力

הישג בסינית

הישג, הצלחה – gōng

בנוסף בסינית

נוסף, אחר, נפרד – lìng

להוסיף בסינית

להוסיף, ועוד – jiā

גבר בסינית

גבר, גברי – nán

כח בסינית

כוח, עוצמה – lì

גלילה למעלה